Fortsæt til hovedindholdet
Church vocabulary
Danish-English vocabulary

Danish-English church vocabulary

A
adventadvent
allehelgen(sdag)All Saints' Day
alteraltar
alterbrødhost, altar bread
alterbægergoblet, cup
altertavlealtarpiece
altervinaltar wine, communion wine
anden juledagSt. Stephen's Day
anden pinsedagWhit Monday
anden påskedagEaster Monday
B
barnedåbinfant baptism
begravelsefuneral
bryllupwedding
bønprayer
D
diakonidiaconia, the church's social work
døbefontbaptismal font
dåbbaptism
E
evangeliumGospel
F
faddergodparent (mother/father)
Fadervorthe Lord's Prayer
fasteto fast, Lent
fastelavnShrovetide
feltpræstarmy chaplain
frelsesalvation
frelsersaviour
frivilligvolunteer
fængselspræstprison chaplain
G
gadepræststreet pastor
GT, Gammel Testamente Old Testament
graversexton
gudfar/gudmorgodfather, godmother
H
helligtrekongerThree Kings' Day, Epiphany
Helligåndenthe Holy Spirit
hjemmedåbhome baptism
hospitalspræsthospital chaplain
højmesseSunday service
I
indsamlingcollection
J
julChristmas
juleaftenChristmas Eve
juledagChristmas Day
K
kalkchalice
kapelchapel
kirkebønprayer of the church
kirkegårdgraveyard
kirkekontorchurch office
kirkekorchurch choir
kirkemusikerchurch musician
kirketjenerverger
knæfaldkneeler
kollektprayer, collection
konfirmandcandidate for confirmation, newly confirmed person
konfirmationconfirmation
korchancel; choir
kordegnsacristan
Kristi himmelfart(s dag)Ascension Day
kyndelmisseCandlemas
L
langfredagGood Friday
liturgiliturgy
læglæserlay reader
læglæsningBible reading by a lay person
M
Mariæ bebudelses dagAnnunciation Day
menighedcongregation
menighedsrådparish council
missionsprojektmission project
mortensaftenMartinmas Eve
motetmotet
N
nadverEucharist, the Lord's Supper
natkirkenight church
natkirkepræstnight church pastor
NT, Ny TestamenteNew Testament
nøddåbemergency baptism
nødhjælpsprojektdevelopment project
nådegrace
O
oblatwafer
organistorganist
orgelorgan
orlogspræstnavy chaplain
P
palmesøndagPalm Sunday
pinsePentecost
pinsedagPentecost, Whitsunday
pinsemorgenPentecost morning
pinsesolPentecost sun
provstdean (rural)
provstideanery
prædikensermon
prædikestolpulpit
præstpastor
påskeEaster
påske(søn)dagEaster Sunday
påskelørdagEaster Saturday
påskemorgenEaster morning
R
religionsmødeinter-faith dialogue
rockgudstjenesterock service
rytmisk gudstjenesterhythmic service
S
sakramentesacrament
salmehymn
salmeboghymnbook
sangsong
Sankt Hans aftenSaint John's Eve
sjælesorgcounselling
skibnave
skærtorsdagMaundy Thursday
sognparish
sognemedhjælperparish helper
spaghettigudstjenestefamily church service and supper
stiftdiocese
Store BededagGreat Prayer Day
studenterpræstuniversity chaplain
syndsin
søndagsskoleSunday school
T
tilgivelseforgiveness
TreenighedenTrinity, the
trinitatis søndagTrinity Sunday
trofaith, belief
trosbekendelsecreed
U
undervisningteaching
ungdomsgudstjenesteyouth service
ungdomspræstyouth pastor
V
venskabsmenighedfriendship congregation/church, sister congregation/church