AAA
 

Danish-English church vocabularyDanish-English church vocabulary

A

advent

advent

allehelgen(sdag)

All Saints' Day

alter

altar

alterbrød

host, altar bread

alterbæger

goblet, cup

altertavle

altarpiece

altervin

altar wine, communion wine

anden juledag

St. Stephen's Day

anden pinsedag

Whit Monday

anden påskedag

Easter Monday

B

barnedåb

infant baptism

begravelse

funeral

bryllup

wedding

bøn

prayer

D

diakoni

diaconia, the church's social work

døbefont

baptismal font

dåb

baptism

E

evangelium

Gospel

F

fadder

godparent (mother/father)

Fadervor

the Lord's Prayer

faste

to fast, Lent

fastelavn

Shrovetide

feltpræst

army chaplain

frelse

salvation

frelser

saviour

frivillig

volunteer

fængselspræst

prison chaplain

G

gadepræst

street pastor

GT, Gammel Testamente 

Old Testament

graver

sexton

gudfar/gudmor

godfather, godmother

H

helligtrekonger

Three Kings' Day, Epiphany

Helligånden

the Holy Spirit

hjemmedåb

home baptism

hospitalspræst

hospital chaplain

højmesse

Sunday service

I

indsamling

collection

J

jul

Christmas

juleaften

Christmas Eve

juledag

Christmas Day

K

kalk

chalice

kapel

chapel

kirkebøn

prayer of the church

kirkegård

graveyard

kirkekontor

church office

kirkekor

church choir

kirkemusiker

church musician

kirketjener

verger

knæfald

kneeler

kollekt

prayer, collection

konfirmand

candidate for confirmation, newly confirmed person

konfirmation

confirmation

kor

chancel; choir

kordegn

sacristan

Kristi himmelfart(s dag)

Ascension Day

kyndelmisse

Candlemas

L

langfredag

Good Friday

liturgi

liturgy

læglæser

lay reader

læglæsning

Bible reading by a lay person

M

Mariæ bebudelses dag

Annunciation Day

menighed

congregation

menighedsråd

parish council

missionsprojekt

mission project

mortensaften

Martinmas Eve

motet

motet

N

nadver

Eucharist, the Lord's Supper

natkirke

night church

natkirkepræst

night church pastor

NT, Ny Testamente

New Testament

nøddåb

emergency baptism

nødhjælpsprojekt

development project

nåde

grace

O

oblat

wafer

organist

organist

orgel

organ

orlogspræst

navy chaplain

P

palmesøndag

Palm Sunday

pinse

Pentecost

pinsedag

Pentecost, Whitsunday

pinsemorgen

Pentecost morning

pinsesol

Pentecost sun

provst

dean (rural)

provsti

deanery

prædiken

sermon

prædikestol

pulpit

præst

pastor

påske

Easter

påske(søn)dag

Easter Sunday

påskelørdag

Easter Saturday

påskemorgen

Easter morning

R

religionsmøde

inter-faith dialogue

rockgudstjeneste

rock service

rytmisk gudstjeneste

rhythmic service

S

sakramente

sacrament

salme

hymn

salmebog

hymnbook

sang

song

Sankt Hans aften

Saint John's Eve

sjælesorg

counselling

skib

nave

skærtorsdag

Maundy Thursday

sogn

parish

sognemedhjælper

parish helper

spaghettigudstjeneste

family church service and supper

stift

diocese

Store Bededag

Great Prayer Day

studenterpræst

university chaplain

synd

sin

søndagsskole

Sunday school

T

tilgivelse

forgiveness

Treenigheden

Trinity, the

trinitatis søndag

Trinity Sunday

tro

faith, belief

trosbekendelse

creed

U

undervisning

teaching

ungdomsgudstjeneste

youth service

ungdomspræst

youth pastor

V

venskabsmenighed

friendship congregation/church, sister congregation/church